Periode van 2001 - 2023

Voor 2023 dienstenpakket + materialen. Vanaf 2023 materialen, Dienstenpakket is komen te vervallen.

 

In dit onderdeel is de oude weergave van diensten en alle materialen. Velen vinden het jammer dat we nu alleen nog materialen leveren.